Osakkeenomistaja voi teettää asuinhuoneistoon muutostöitä

Asunto-osakeyhtiölain 5 luvun 1 § 1 momentin mukaan osakkeenomistajalla on oikeus tehdä omalla kustannuksellaan osakehuoneistossa yhtiöjärjestyksessä määrätyn osakehuoneiston käyttötarkoituksen mukaisia muutoksia. Pykälän 2 momentin mukaan osakkeenomistajan on huolehdittava siitä, että muutostyö suoritetaan hyvän rakennustavan mukaisesti.  Lue lisää oikein tehdyistä  asuinhuoneiston muutostöistä.